Nieuws

mrt 06

Reacties op Europese beleidsvoorstellen

Europese biobrandstoforganisaties reageren op RED-II voorstellen "Terugdringen van de CO2-uitstoot in de transportsector vereist concreet, realistisch en ambitieus beleid". Met…
mrt 06

Moties Nederlands biobrandstoffenbeleid

Kamer wil sturen op CO2 Leden van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu willen in het biobrandstoffenbeleid sturen op de reductie…
3 van 512345