Nieuws / Opinie

okt 16

63 duizend liter ethanol per uur

De grootste ethanolfabriek van Europa staat in Rotterdam en produceert 63 duizend liter ethanol per dag, zo schrijft NRC  op 16 oktober 2019. Sinds kort is E10 de nieuwe benzinestandaard in Nederland (zie eerder bericht op deze site). En dat betekent een verdubbeling van het aandeel ethanol in benzine, van 5 naar 10%. Een belangrijk direct gevolg is minder fossiele componenten per liter. Met de vermindering van de fossiele componenten in E10 besparen benzinerijders in Nederland meteen tot een half miljoen ton minder CO2-uitstoot op jaarbasis.

Voor de productie van ethanol wordt de suiker uit de mais – basisgrondstof voor de fabriek in Rotterdam – gebruikt , van de overblijvende maisresten – met hoge proteïne concentratie – wordt veevoer gemaakt. Bij ethanolproductie komt – net als bij bierbrouwen – CO2-vrij. Alco brengt deze naar de tuinbouwkassen in het westland, en vermijdt aldaar de inzet van fossiel aardgas: opnieuw klimaatwinst.

Een van de mogelijke toekomstige optimalisaties voor ethanolfabrieken als die van Alco zou zijn om het vrijkomende CO2 te gebruiken als grondstof voor de productie van synthetische brandstoffen: op basis van hernieuwbare elektriciteit nieuwe koolwaterstoffen samenstellen. Het zou tot een verdubbeling van de productie van hernieuwbare brandstoffen leiden en dat is hard nodig om het aandeel fossiel in transport verder terug te dringen.

Een andere mogelijke toekomstige optimalisatie betreft het maken van ethanol van de agrarische residuen zoals stro en maisstengels en de lege kolven. De hernieuwbarebrandstofproductie en de bijbehorende klimaatwinst kan dan nog verder opgeschroefd.