okt 12

Aandeel enkel- en dubbeltellende biobrandstoffen in Nederland

De overheid maakt een onderscheid tussen dubbel- of enkeltellende biobrandstoffen. Dubbeltellende brandstoffen zijn voornamelijk gemaakt van reststromen en niet-voedsel, houtachtige, gewassen (precieze formulering staat in de Europese Richtlijn 2009/28/EG die inmiddels is vervangen door de Europese Richtlijn 2015/1513).

2016_sgu_pdb_kerngrafieken-website-005

De afgelopen jaren is het aandeel dubbeltellende biobrandstoffen snel gegroeid en zijn de enkeltellende biobrandstoffen afgenomen. In het voorgenomen nieuwe beleid van de Nederlandse overheid is voorgesteld om dubbeltellen als instrument te vervangen door een andere ondersteuning voor biobrandstoffen uit reststromen.