mei 25

“Bereiken fossielvrij zwaar wegtransport in 2050 is mogelijk en kostenbesparend”, concludeert Scania

Voor het tijdspad dat het Parijse klimaatakkoord heeft gezet – 2050 – is fossielvrij zwaar wegtransport niet alleen technisch mogelijk, maar leidt ook vanuit een maatschappelijk perspectief tot kostenbesparingen. Dat concludeert de Zweedse truck-fabrikant Scania in haar White Paper “The Pathway Studies: achieving fossil-free commercial transport by 2050“.

Scania’s President en CEO Henrik Henriksson stelt: “We can achieve more than 20 percent reduction of CO2 emissions by working even smarter in the current transport systems, for example through improved routing and better load management. On top of that, we see several fuel and powertrain pathways to a fossil-free future. Biofuels offer the fastest CO2 emissions reductions and electrification is the most cost-effective.” Hij geeft verder aan dat om in 2050 fossielvrij te zijn het noodzakelijk is om al op korte termijn beginnen met implementatie, omdat het wagenpark maar slechts langzaam van samenstelling verandert.

Lees meer