Nieuws / Opinie

jun 15

Betrek ontwikkelen van kansen bij SER-advies over duurzaamheidskader biomassa

Kennis- en Innovatieplatform Duurzame Biobrandstoffen (PDB) en Circular Biobased Delta geven de leden van de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling enkele punten mee ter overweging bij het ontwikkelen van een SER-advies over een duurzaamheidskader biomassa. Voor beide spelers vormt duurzaamheid het cruciale uitgangspunt. Aangegeven is dat er veel kennis van de huidige praktijk en innovatiemogelijkheden is bij spelers in de markt, die evident relevant zijn bij het op te stellen biomassa duurzaamheidskader. Om de sector te ondersteunen in de ontwikkeling van een circulaire biobased economie is het uitgangspunt dat dit kader voldoende ruimte biedt voor innovaties en investeerders vertrouwen geeft. Alleen zo kan het helpen bij het ontwikkelen en uitbouw van de noodzakelijke duurzame biomassa grondstofketens voor de bio-raffinage en verdere verwerking die Nederland nodig heeft ter vervanging van fossiel in deze sector. De grote opgave voor deze sector ligt in het blijvend beschikbaar maken van duurzame biomassa voor chemie en brandstoffen. Met stabiel beleid dat investeringsvertrouwen vergroot. Een duurzaamheidskader voor inzet biomassa met oog voor kansen speelt daar een belangrijke rol in.

Lees verder: PDB/CBBD_brief aan SER over biomassa duurzaamheidskader