Nieuws / Opinie

dec 06

‘Better Biomass’ schema goedgekeurd door Europese Commissie voor certificering duurzame biobrandstoffen

Het Better Biomass certificatieschema is opnieuw erkend door de Europese Commissie in het kader van de hernieuwbare energierichtlijn. Met Better Biomass kunnen bedrijven aantonen te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen in deze richtlijn. Deze eisen hebben betrekking op biobrandstoffen voor vervoer en vloeibare biomassa voor overige energietoepassingen. De erkenning heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Meer informatie op de site van Better Biomass