De relatie tussen biobrandstoffen en ‘Power-to-X’ is een van de centrale thema’s op de internationale conferentie over hernieuwbare mobiliteit “Fuels of the Future 2017”. Deze vindt plaats op 23 en 24 januari 2017 in Berlijn. Een belangrijke vraag is welke synergiën en mogelijkheden er liggen tussen e-fuels in combinatie met biobrandstoffen.

pdb_website_afbeelding-kraftstoffe-der-zukunft
Het in Duitsland veelvuldig gebruikte begrip power-to-X, of P2X, staat voor de opties om het overschot aan opgewekte hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind op te slaan en te gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van e-bezine, e-gas, e-methaan, etcetera.
In oktober 2016 is in Duitsland een onderzoeksprogramma gestart om te werken aan oplossingen voor elektriciteitopslag die omgezet kunnen worden in vloeibare en gasvormige energiedragers, zoals waterstof, methaan. Dat is een interessante optie voor transportbrandstoffen.
Andere congresonderwerpen betreffen ontwikkelingen in biodiesel, bioethanol en biomethanol. Ook vermindering van emissies en nieuwe grondstoffen voor biobrandstof komen aan bod. Verder is er aandacht voor hoe biobrandstoffen een voortrekkersrol kunnen spelen in de ontwikkeling van de biobased economie.

Scroll naar top