Biobrandstoffen onontbeerlijk in sterk klimaat- en energieakkoord

jan 26

Biobrandstoffen onontbeerlijk in sterk klimaat- en energieakkoord

Brief aan minister Wiebes

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen schrijft in een brief aan minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat graag bij te dragen aan het ontwikkelen van een sterk nationaal klimaat- en energieakkoord. De gezamenlijke opgave om de Nederlandse energievraag te verduurzamen is enorm. Er is een grote hoeveelheid aan hernieuwbare energie nodig. En de ‘2°C carbon wekker’ telt af, dat wil zeggen dat het moment waarop de planeet door het resterende carbon budget schiet per jaar dichterbij komt.[1]

Duurzame biobrandstoffen ondersteunen de ontwikkeling naar een duurzaam mobiliteitssysteem

In dit verband wil het Platform graag de relevantie van duurzame biobrandstoffen onder de aandacht brengen. Het Platform is een vereniging van partijen in de brede biobrandstoffenketen die werken aan de maatschappelijke missie voor duurzame mobiliteit in een fossielvrije samenleving. Voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot in verkeer en transport en het behalen van de doelen van Parijs zijn alle duurzame opties onontbeerlijk. Duurzame biobrandstoffen ondersteunen de ontwikkeling naar een duurzaam mobiliteitssysteem. De inzet van deze hernieuwbare brandstoffen in transport verlaagt per direct het gebruik van fossiele brandstoffen en gaat daarmee toename van broeikasgassen in de atmosfeer tegen. Hiervoor is sterke sturing op CO2 nodig; belast bijvoorbeeld brandstoffen op basis van hun CO2-inhoud.

Vergroten en versnellen van productie en gebruik van duurzame biobrandstoffen steunt de biobased economie

Bovendien voorzien de benodigde duurzame biomassastromen in de behoefte aan groene grondstoffen voor de chemische sector en voor andere biobased partijen. Met samenwerking tussen partijen en ondersteunend stimulerend beleid kan een sterke biobased sector in Nederland ontstaan. Het vergroten en versnellen van productie en gebruik van duurzame biobrandstoffen jaagt een belangrijke economische propositie voor Nederland aan.

Lees hier de volledige brief aan de minister van EZK.

[1] Zie  https://www.theguardian.com/environment/datablog/2017/jan/19/carbon-countdown-clock-how-much-of-the-worlds-carbon-budget-have-we-spent