Nieuws / Opinie

nov 21

Brief aan de voorzitter van de Mobiliteitstafel

Brief aan de voorzitter van de Mobiliteitstafel

“Streef naar ten minste 33% hernieuwbare energie in de Nederlandse transportsector in 2030 om ze de weg in te slaan naar fossielvrij transport in 2050.”

Platformvoorzitter John Grin wijst de voorzitter van de Mobiliteitstafel, Annemieke Nijhof, op het voorstel dat de vier  innovatieplatforms voor alternatieve energiedragers voor de zomer hebben ingediend bij de Mobiliteitstafel. In consensus stelden de platforms vast dat om de reductiedoelen voor de mobiliteitsector te behalen er in 2030 naast hernieuwbare elektriciteit voor elektrische voertuigen ook een groter volume hernieuwbare brandstoffen (zoals duurzame biobrandstoffen) nodig zijn om fossiel in bestaande voertuigen te vervangen.

Grin maakt in de brief verder duidelijk dat in een proces naar een fossielvrije samenleving duurzame biomassa nodig is. De voorliggende opgave is om hiervoor duurzame biomassaketens te organiseren. Fossiel is op dit moment voor vele functies (denk aan petrochemie) de dominante grondstof. Het is een noodzakelijke zoektocht hoe deze grondstoffen voor de Nederlandse context te organiseren.

De hele brief is hier te lezen.

Meer informatie over het aanbod van biobrandstoffen is hier te vinden.