From promotion of renewables to mandated curtailment of fossil fuels in EU policies

Post COVID-19 Recovery and 2050 Climate Change Targets: Changing the Emphasis from Promotion of Renewables to Mandated Curtailment of Fossil Fuels in EU Policies Blog by Kyriakos Maniatis, David Chiaramonti, Eric van den Heuvel*) COVID-19 has brought unprecedented loss to human life and detriment to the global economy. The use of fossil fuels decreased significantly …

From promotion of renewables to mandated curtailment of fossil fuels in EU policies Lees verder »

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen van start

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt in totaal €76,7 mln. beschikbaar voor verschillende maatregelen om een binnenvaartschip te verduurzamen welke hoofdzakelijk gericht zijn op reductie van NOx en PM. De regeling loopt van 2021 t/m 2025. Scheepseigenaren kunnen subsidie krijgen voor aanschaf en inbouw van drie investeringen: een Stage V-motor met typegoedkeuring, een SCR-katalysator …

Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen van start Lees verder »

Feedback Zeevaarttafel internet consultation ‘Besluit energie vervoer’

Possibly international mandates will be announced soon (FuelEU Maritime initiative), and this will have in particularly an impact upon the Netherlands which has the largest bunker sector in Europe. Given the scale of maritime bunkering in the Netherlands and the expected international targets , it will be important for the Netherlands that the sector is …

Feedback Zeevaarttafel internet consultation ‘Besluit energie vervoer’ Lees verder »

Advies voor vaststellen jaarverplichting 2022-2030

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft waardering voor de ambitie die Nederland laat zien met de gestelde doelen in het voorgestelde Besluit energie vervoer voor de jaarverplichting 2022-2030. Samen met de transitie naar meer elektrificatie van vervoer zet Nederland hiermee de sporen uit om de klimaatimpact van vervoer te verlagen. Om de jaarverplichting  verder in lijn te …

Advies voor vaststellen jaarverplichting 2022-2030 Lees verder »

Draft Ordinance Energy in Transport open for consultation – main elements

27.1% by 2030 – that is the proposed share of renewable energy in the Netherlands transport, according to the recent draft ‘Besluit Energie Vervoer’ (Ordinance Energy in Transport), published by the Netherlands Government and now open for public consultation. Information on the consultation, closing January 6, 2021 ais provided at the end of this news …

Draft Ordinance Energy in Transport open for consultation – main elements Lees verder »

Public consultation open: review of the EU Renewable Energy Rules

Under the European Green Deal, the European Commission has committed to stronger action on climate change and will assess how the EU’s greenhouse gas emissions could responsibly be reduced by at least 50% to 55% by 2030. The Commission has announced a review to assess how the renewable energy rules  in the Renewable Energy Directive …

Public consultation open: review of the EU Renewable Energy Rules Lees verder »

26 November deadline voor input revisie CO2-emissieprestatie voertuigen

De Europese Commissie bereidt een revisie van de vaststelling van CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfswagens  voor. De Commissie vraagt daarom om reacties op deze voorgenomen wijziging van de Europese verordening (EU) 2019/631 die de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfs­voertuigen vaststelt. Platform wijst op de mogelijkheid om met hernieuwbare brandstoffen de Europese doelen …

26 November deadline voor input revisie CO2-emissieprestatie voertuigen Lees verder »

Analyse Kabinetsreactie duurzaamheidskader biogrondstoffen voor hernieuwbare brandstoffen

Commentaar op Duurzaamheidskader Biogrondstoffen Het Platform Duurzame Biobrandstoffen geeft in 10 punten commentaar op de Kabinetsreactie op het SER-advies duurzaamheidskader biogrondstoffen. (Een PDF van dit commentaar is hier te downloaden) Het kabinet steunt inzet duurzame biomassa in wegtransport en in internationale sectoren zonder alternatieven zoals lucht- en scheepvaart. Let wel: voor die laatste sectoren bestaan momenteel …

Analyse Kabinetsreactie duurzaamheidskader biogrondstoffen voor hernieuwbare brandstoffen Lees verder »

Scroll naar top