“Veranker inzet biomassa in regeerakkoord voor transitie naar duurzame en circulaire bio-economie”

Pleidooi van coalitie van biobased en circulaire innovatieplatforms and branchevereniging in brief aan informateur Vrijdag 9 april, is een brief verzonden naar de Informateur en de Fractievoorzitters van VVD, D66, CDA, CU, PvdA, GL en SP met de oproep om een aantal punten inzake biomassa te verankeren in het Regeerakkoord. De brief is ondertekend door …

“Veranker inzet biomassa in regeerakkoord voor transitie naar duurzame en circulaire bio-economie” Lees verder »

Oproep voorzitter NOVE: betrek hernieuwbare brandstoffen bij uitdaging Klimaatakkoord

Nico van Staveren, voorzitter van NOVE, vraagt aandacht voor de rol van hernieuwbare brandstoffen bij het bereiken van de klimaatdoelen voor mobiliteit. Vanuit de overheid is onder leiding van Laura van Geest, Bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, een studiegroep rapport opgesteld. Dit rapport, Bestemming Parijs – Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050-, bevat opties, illustratieve …

Oproep voorzitter NOVE: betrek hernieuwbare brandstoffen bij uitdaging Klimaatakkoord Lees verder »

North-C-Methanal demonstration project in Belgium

North-C-Methanol is the first large scale demonstrator project of North-CCU-Hub. It consists of an electrolyser plant with a power of 63 MW, splitting water in green hydrogen and oxygen, using renewable energy from off-shore wind. Oxygen will be used locally in the steel industry. Green hydrogen will be combined with captured CO2, originating from industrial …

North-C-Methanal demonstration project in Belgium Lees verder »

Commentaar Platform op SER-advies Biomassa in Balans

Het Platform wijst op de voordelen voor Nederland om in te zetten op de ontwikkeling van bioraffinage en beschikbaar maken van aanvoerlijnen duurzame biogrondstoffen voor biobrandstoffen, alle segmenten, en biobased chemie. Dit levert substantiële terugdringing van CO2-emissies op en een economisch perspectief voor de Nederlandse economie. Naar mening van het Platform is het SER-advies risicocontrolerend ingestoken, …

Commentaar Platform op SER-advies Biomassa in Balans Lees verder »

Reactie op PBL studie naar ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden duurzame biomassa’

In een onlangs verschenen rapport (7 mei 2020) over ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa’ trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zeer zinnige conclusies om te betrekken bij een goede strategie voor duurzame biomassamobilisatie. Het Planbureau voor de Leefomgeving vraagt ondermeer terecht aandacht voor de bedreiging die uitgaat van verlies aan biodiversiteit. Deze kwestie …

Reactie op PBL studie naar ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden duurzame biomassa’ Lees verder »

PBL doet verslag van zoektocht gedeelde feiten en meningen duurzame biomassa

PBL doet verslag van de zoektocht naar gedeelde feiten en meningen over beschikbaarheid en toepassingsmogelijken duurzame biomassa. Het eindrapport van PBL is hier te vinden. Voor biomassa lijkt in een klimaatneutrale, circulaire economie een belangrijke rol weggelegd. Tegelijkertijd is er veel maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van (grootschalige) productie en het gebruik van verschillende soorten …

PBL doet verslag van zoektocht gedeelde feiten en meningen duurzame biomassa Lees verder »

PBL start onderzoek naar beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biomassa

De regering ziet een onmisbare rol voor biomassa in de energietransitie die moet leiden tot een CO2-neutrale samenleving in 2050. Dit staat zo benoemd in het recent gepubliceerde klimaatakkoord. Diverse partijen vragen zich af of er wel voldoende duurzame biomassa beschikbaar zal zijn. In het klimaatakkoord is afgesproken om tot een breed duurzaamheidskader te komen voor …

PBL start onderzoek naar beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biomassa Lees verder »

Eerste Europese raffinaderij voor duurzame vliegtuigbrandstof komt in Nederland

Nederland krijgt over drie jaar de eerste Europese raffinaderij voor duurzame vliegtuigbrandstof. De fabriek, opgezet door KLM, de Amsterdamse biopionier Sky NRG en industrieel conglomeraat SHV, zal afval uit de voedselindustrie, landbouw en bosbouw omzetten in vliegtuigbrandstof. Dat schrijft het Parool maandag 27 mei in haar krant. Het hele bericht in het Parool is hier te lezen. Nederland heeft …

Eerste Europese raffinaderij voor duurzame vliegtuigbrandstof komt in Nederland Lees verder »

Scroll naar top