IKEA gaat groene stookolie testen voor hun goederentransport over zee

De Telegraaf bericht vandaag dat IKEA  het vervoer over zee van haar goederen wil vergroenen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. IKEA wil groene stookolie gaan testen. GoodFuels is leverancier van de biobrandstof. Verdere samenwerkingspartners zijn CMA CGM met zijn zeevrachtverladers en Havenbedrijf Rotterdam. Zie het bericht in De Telegraaf hier.

BioMCN gaat hernieuwbare methanol met groene waterstof produceren

BioMCN gaat hernieuwbare methanol uit CO2 en groene waterstof produceren. Het bedrijf uit Delfzijl werkt daarbij samen met Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) en Gasunie. De bedrijven zetten hiermee in op een verdere verduurzaming van processen in de industrie. Lees meer in het persbericht van BioMCN of het persbericht van Gasunie. Naast inzet van deze methanol in …

BioMCN gaat hernieuwbare methanol met groene waterstof produceren Lees verder »

De kosten voor CO2-reductie met bijtellingsbeleid zijn hoog

De kosten voor CO2-reductie met bijtellingsbeleid zijn hoog. Beleid voor “hernieuwbare energie in vervoer” levert meer CO2-reductie tegen lagere kosten – door Eric van den Heuvel – PBL-rapport over bijtellingsbeleid en CO2 Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onlangs een rapport uitgebracht met een analyse over wat het fiscale bijtellingsbeleid heeft bijgedragen aan CO2-reductie …

De kosten voor CO2-reductie met bijtellingsbeleid zijn hoog Lees verder »

Subsidieregeling duurzame binnenvaart 2018-2019

Subsidieregeling ‘duurzame binnenvaart 2018-2019’ gepubliceerd Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op zoek naar innovatieve en duurzame projecten in de binnenvaart. IenW heeft daarom de subsidieregeling ‘duurzame binnenvaart 2018-2019 geopend. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 17 september 2018. De regeling is ook in pdf beschikbaar. Subsidiebedragen In 2018 is in totaal …

Subsidieregeling duurzame binnenvaart 2018-2019 Lees verder »

Publieke consultatie over strategie voor reductie broeikasgasemissies

Europese Commissie consulteert stakeholders over langetermijnstrategie voor reductie broeikasgasemissies in Europa Low-carbon brandstoffen zijn heel hard nodig om de CO2-uitstoot van verkeer en vervoer omlaag te brengen. Dit Platform werkt daarom met de leden aan een reactie op de publieke consultatie van de Commissie. Tot en met dinsdag 9 oktober 2018 kunnen burgers en betrokken …

Publieke consultatie over strategie voor reductie broeikasgasemissies Lees verder »

1,5 miljoen ton CO2-reductie door hernieuwbare energie in transport in 2017

In 2017 kwam 69% van de biobrandstoffen uit afval- en reststromen door Eric van den Heuvel Het Nederlandse beleid stuurt op de inzet van biobrandstoffen die gemaakt worden van afval- en reststromen. De jaarlijkse rapportages van de Nederlandse emissieautoriteit (zie NEa-website) laten zien dat deze beleidssturing resultaat oplevert. In 2011, het eerste jaar waarover de …

1,5 miljoen ton CO2-reductie door hernieuwbare energie in transport in 2017 Lees verder »

Duurzame biobrandstoffen leveren in 2030 7,5 miljoen ton CO2-reductie

Er is een belangrijke rol weggelegd voor duurzame biobrandstoffen om de doelen voor CO2-reductie te behalen voor de mobiliteitssector. De platforms voor alternatieve transportbrandstoffen (waterstof-elektrisch, bio-LNG en duurzame biobrandstoffen) hebben voor het klimaatakkoord gezamenlijk een strategie ontwikkeld voor de inzet van duurzame alternatieven die het gebruik van fossiel fors inperken. Het doel is om de uitstoot …

Duurzame biobrandstoffen leveren in 2030 7,5 miljoen ton CO2-reductie Lees verder »

TV-programma Brandpunt-plus besteedt aandacht aan vervuiling in de scheepvaart

TV-programma Brandpunt-plus besteedde op 15 februari 2018 aandacht aan de vervuiling in de scheepvaartsector. Aan het woord komen Astrid Sonneveld en Sjors Geraedts van het Nederlandse bedrijf GoodFuels, een lid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. Astrid en Sjors maken zich sterk voor voor de inzet van fossielvrije, klimaatvriendelijke brandstof om de scheepvaart schoner te maken. …

TV-programma Brandpunt-plus besteedt aandacht aan vervuiling in de scheepvaart Lees verder »

Biobrandstoffen onontbeerlijk in sterk klimaat- en energieakkoord

Brief aan minister Wiebes Het Platform Duurzame Biobrandstoffen schrijft in een brief aan minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat graag bij te dragen aan het ontwikkelen van een sterk nationaal klimaat- en energieakkoord. De gezamenlijke opgave om de Nederlandse energievraag te verduurzamen is enorm. Er is een grote hoeveelheid aan hernieuwbare …

Biobrandstoffen onontbeerlijk in sterk klimaat- en energieakkoord Lees verder »

Scroll naar top