Reactie op PBL studie naar ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden duurzame biomassa’

In een onlangs verschenen rapport (7 mei 2020) over ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa’ trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zeer zinnige conclusies om te betrekken bij een goede strategie voor duurzame biomassamobilisatie. Het Planbureau voor de Leefomgeving vraagt ondermeer terecht aandacht voor de bedreiging die uitgaat van verlies aan biodiversiteit. Deze kwestie …

Reactie op PBL studie naar ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden duurzame biomassa’ Lees verder »

The alternative role of hydrogen in transport

Whatever you open today: newspaper, twitter, LinkedIn, magazine – currently hydrogen is in the spotlight, often presenting it as the energy carrier of the future. The industrial sector, especially refineries and the chemical sector, is already a major consumer. The climate agreement also sees opportunities for replacing gas. For heating homes, making smart use of …

The alternative role of hydrogen in transport Lees verder »

Reactie op uitspraak Hoge Raad in Urgenda-zaak

In de CO2-emissie reductieplannen kan het kabinet meer gebruik maken van de emissiereductie die de hernieuwbare brandstoffen kunnen leveren. Op weg naar volledige elektrificatie kan de inzet van hernieuwbare brandstoffen via een bijmengverplichting de fossiele brandstoffen in verhoogd tempo terugdringen. Dat is bij verre de meest kosteneffectieve optie in transport en de snelste route naar aanzienlijke CO2-emissiereductie. [zie DENA] Kabinet kan meer hernieuwbare brandstoffen inzetten …

Reactie op uitspraak Hoge Raad in Urgenda-zaak Lees verder »

2030-Climate targets for mobility require a cap for the use of fossil fuel

Voor Nederlands: zie hier English PDF-version Eric van den Heuvel, Loes Knotter The Netherlands Platform Sustainable Biofuels argues for a decreasing cap on the use of fossil fuels in the Netherland mobility sector. Starting from today’s level of 494 PJ total energy use in transport (of which 463 PJ is fossil), the use of fossil …

2030-Climate targets for mobility require a cap for the use of fossil fuel Lees verder »

2030-Klimaatdoelen voor mobiliteit vereisen een plafond voor gebruik van fossiele brandstoffen

For English, see here Nederlandse PDF-versie Eric van den Heuvel, Loes Knotter Het Platform Duurzame Biobrandstoffen pleit voor het instellen van een afnemend plafond op het gebruik van fossiele brandstoffen in de Nederlandse mobiliteitssector van ten hoogste 300 – 330 PJ in 2030, verder afbouwend naar 150 PJ fossiel in 2040 en 0 PJ in …

2030-Klimaatdoelen voor mobiliteit vereisen een plafond voor gebruik van fossiele brandstoffen Lees verder »

Reactie op doorrekening Ontwerp-Klimaatakkoord door PBL

Op 13 maart 2019 bracht het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL, de langverwachte doorrekening van het Ontwerp KlimaatAkkoord (OKA) naar buiten. De doorrekening bevestigt dat linksom of rechtsom een groot volume aan hernieuwbare brandstoffen (groene elektriciteit, groene waterstof en hernieuwbare brandstoffen) nodig is om de Nederlandse klimaatdoelen in transport te kunnen halen. Het Platform Duurzame Biobrandstoffen trekt de volgende …

Reactie op doorrekening Ontwerp-Klimaatakkoord door PBL Lees verder »

Overheidssturing op snelle vermindering van fossiel

Klimaataanpak vraagt om overheidssturing op snelle vermindering van fossiel in het systeem Voor de invulling van het Klimaatakkoord van Parijs zal voor het gebruik van fossiele grondstoffen een einddatum moeten komen. Geredeneerd vanuit de noodzaak om de temperatuurstijging die klimaatverandering veroorzaakt te beperken, heeft de wereld met het huidige niveau van gebruik van fossiele grondstoffen …

Overheidssturing op snelle vermindering van fossiel Lees verder »

Scroll naar top