Het is verheugend dat CO2-reductie een rol speelt in de Amsterdamse aanbesteding brandstoffen voor gemeentevoertuigen. Het Platform heeft de Gemeente Amsterdam geïnformeerd dat CO2-besparing van duurzame biobrandstoffen prima verifieerbaar is.

Uit de laatste rapportage van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) valt op te maken dat in 2016 de gemiddelde CO2-uitstoot van biobrandstoffen ten opzichte van ‘reguliere’, fossiele brandstoffen 77% lager is.

Dat gemiddelde betreft alle ingezette biobrandstoffen op de Nederlandse transportmarkt. Dit is het resultaat van het Nederlandse beleid om zoveel mogelijk afval- en reststromen als basis voor biobrandstoffen te gebruiken.

‘Zoomen’ we in op biobrandstoffen die ‘reguliere’ diesel vervangen dan is de gemiddelde CO2-uitstoot 85% lager dan die van ‘reguliere’ diesel. Dat komt omdat de in Nederland ingezette biodiesel (FAME) en hernieuwbare diesel (HVO) nagenoeg volledig (99,6%) uit afval- en reststromen wordt gemaakt.

De Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie schrijft strenge duurzaamheidsregels voor bij inzet biobrandstoffen op de transportmarkt. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is sinds 2011 de uitvoeringsorganisatie en toezichthouder rondom hernieuwbare energie in vervoer. De NEa controleert of brandstofleveranciers aan hun verplichtingen voldoen en dat aan alle duurzaamheidseisen is voldaan. De NEa stelt ook jaarlijks een overzicht op over de in Nederland ingezette biobrandstoffen.

De Gemeente kan specifieke eisen en voorwaarden stellen aan leveranciers met betrekking tot garanties op en informatie over de CO2-prestatie van de in te zetten biobrandstoffen en grondstoffen.

Brief aan Gemeente Amsterdam over CO2-prestaties biobrandstoffen in Nederland

Voor meer informatie: NEa, 2017, “Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2016 – Naleving verplichtingen hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging

 

Scroll naar top