Duurzame biobrandstoffen vervangen fossiele brandstoffen in de transportsector. Het Platform stimuleert ervaring opbouw met het gebruik van hoge(re) blends biobrandstoffen en ondersteunt de ontwikkeling van 100% drop-in duurzame biobrandstoffen. Voorbeelden zijn o.a. HVO, biomethanol, cellulose-ethanol, pyrolyseolie, Groengas, Bio-MGO/LSFO, Bio-LNG en andere hernieuwbare diesel- en benzinevervangers.

Om productie en gebruik van duurzame biobrandstoffen op te schalen is een aantal acties nodig om aan te tonen dat hoge blends technisch zonder problemen te gebruiken zijn, deze biobrandstoffen beschikbaar zijn, en een betaalbaar alternatief vormen voor fossiel.

De ambitie is om toe te werken naar een normering van de brandstof(blends), waardoor grootschalige distributie mogelijk wordt.

Het is essentieel om in conversie ervaring op te bouwen met grondstoffen die een hoge CO2-efficientie hebben en geen nadelige effecten sorteren.

Het Platform vindt het belangrijk om productiecapacaiteit in Nederland te realiseren om zelf te kunnen innoveren en inzicht op te doen hoe de kostprijs naar beneden is te brengen.

Scroll naar top