Medio juni 2021 heeft Diederik Samsom de commissie van Economische Zaken en Klimaat geïnformeerd over het ‘’Fit for 55’’pakket dat de Europese Commissie 13 juli 2021 zal. Het pakket houdt in dat in 2030 in heel Europa, 55% minder CO2 emissies worden uitgestoten ten opzichte van 1990. 

In de technische briefing richt Samsom zich ook tot de rol van biomassa en bio-energie (vanaf -1:1142 min), wat binnen de EU gereguleerd wordt met de Renewable Energy Directive (RED). Samsom geeft aan dat het huidige EU Emission Trading Scheme (ETS) zoals nu geldend, goed is voor de transitie van kolen naar gas, maar dat er nu additionele maatregelen als de richtlijnen van de RED nodig zijn om een verdere transitie te realiseren. 

Over de rol van bio-energie stelt Samsom dat er geen scenario bekend is waarbij in 2050, 100% duurzame energie gebruikt en geproduceerd wordt en waarbij bio-energie geen rol speelt. Hoewel er nog onzekerheden zijn in de grootte van de rol van bio-energie, staat vast dat het een grote rol gaat spelen en dat absolute hoeveelheden zullen toenemen. De hoeveelheid bio-energie die Europa gaat gebruiken en produceren neemt in absolute hoeveelheden toe. 

Er wordt gepraat over de zogenoemde dedicated biomassa, oftewel de biomassa die je speciaal hebt verbouwd om er iets mee te doen, zoals houtige biomassa. In het plan wat gepresenteerd gaat worden staat dat de EU wil werken aan een boseconomie, zoals Samsom het verwoordt. Dit is een houteconomie waarbij het bosareaal niet vermindert. In het plan staat dat de Europese Unie 3 miljard bomen gaat planten om dit te realiseren, wat gebruikt kan worden in bijvoorbeeld bio-energie. Verder wordt de duurzaamheid gereguleerd via twee wegen: Het hout moet aan bepaalde criteria voldoen om als duurzaam gekenmerkt te worden, en er komt ook een aanscherping van de subsidieregeling. Er wordt alleen nog subsidie gegeven voor houtige delen waar je echt niets meer mee kan, het zogenoemde cascaderingsprincipe. 

Het voorgestelde Directive moet nog worden vertaald in Nederlandse wetgeving.  

De hele technische briefing kan hier worden nagekeken. Alle op 13 juli 2021 gepubliceerde voorstellen voor aanpassingen van de regelgeving is ook hier te vinden.

Scroll naar top