okt 10

Duurzame biobrandstoffen reduceren Nederlandse C02-uitstoot met 1,2 miljoen ton.

In 2015 hebben biobrandstoffen een record aan C02-reductie neergezet op de Nederlandse vervoersmarkt. Naar verwachting zal dit meer dan verdubbelen In 2020.

De in Nederland ingezette biobrandstoffen besparen over de hele keten, well-to-wheel, 72% broeikasgasemissies ten opzichte van benzine en diesel. Dat ligt beduidend hoger dan de drempel van 35% CO2-emissievermindering die de Europese wet eist.

Deze vermindering is gerealiseerd door een groeiend aandeel van biobrandstoffen die op basis van reststromen en afval is geproduceerd. Maar niet uitsluitend. Ook biobrandstoffen van de eerste generatie droegen in belangrijke mate bij tot dit goede resultaat. 56,4% van de in Nederland ingezette biobrandstoffen in 2015 waren waste-based. Vooral bij de productie van biodiesel werd in toenemende mate overgestapt op residuen.

Deze cijfers zijn in juli 2016 bekend gemaakt door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) in de Rapportage Energie voor Vervoer in Nederland 2015. Naleving verplichtingen hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging, (juli 2016).

Het NEa-rapport laat zien dat in 2015 4.1% van energie in transport van hernieuwbare oorsprong was (op energiebasis).