E4tech voert studie uit naar duurzame biobrandstoffen in scheepvaart

feb 12

E4tech voert studie uit naar duurzame biobrandstoffen in scheepvaart

E4tech adviseert over rol en betekenis van duurzame biobrandstoffen om emissies te reduceren in de scheepvaart

Namens Havenbedrijf Rotterdam en Platform Duurzame Biobrandstoffen voert het internationale strategisch adviesbureau E4tech een studie uit naar welke opties de Nederlandse scheepvaartsector heeft om CO2-uitstoot te reduceren en wat duurzame biobrandstoffen daarin kunnen betekenen. Begin april 2018 zullen de uitkomsten bekend zijn.

Het rapport is inmiddels gereed en gepubliceerd. klik hier.

E4tech onderzocht:

  • welke duurzame biobrandstoffen, binnen het kader van hernieuwbare brandstoffen, het meest geschikt zijn per scheepssector;
  • wat vervolgens een goede strategie is voor inzet van deze brandstoffen in de markt en
  • welke acties betrokken partijen kunnen ondernemen om de inzet van deze duurzame brandstoffen te versnellen.

Verschillende scheepvaartsectoren vragen elk om een eigen benadering

De studie keek naar opties voor de:

  • havens
  • binnenvaart
  • kustvaart (short sea)
  • zeevaart (deep sea)

De Nederlandse scheepvaartsector bereidt zich voor op het vergroenen en verduurzamen van de scheepvaart. Naar verwachting zal de mondiale CO2-uitstoot van deze sector nog sterk groeien als maatregelen uitblijven.  Daarom ontwikkelen beleidsmakers op internationaal en nationaal niveau maatregelen om de uitstoot te reguleren. In het regeerakkoord staat bijvoorbeeld het voornemen opgenomen om een green deal te sluiten voor de binnenvaart, zeehavens en zeevaart. Deze studie geeft de sector inzicht in de mogelijke opties met duurzame biobrandstoffen.