‘Introduceer een HBE-Zeevaart (HBE-Z) om de hoeveelheid hernieuwbare energie in de zeevaart verfijnder te kunnen reguleren’. Dat schrijven FinCo en GoodFuels in een gezamenlijke brief aan de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. ‘Met een HBE-Z als vangnet kan op voorhand worden vastgesteld hoeveel brandstoffen uit zeescheepvaart de brandstofleverancier mag inzetten om aan zijn jaarverplichting te voloen’.

Het pleidooi komt na de ontwikkelingen in 2020, toen bijna 20 miljoen HBE’s in de zeevaart werden ingeboekt, nagenoeg 30% van het totale volume aan hernieuwbare energie dat in het Register Energie voor Vervoer van de NEa werd ingeboekt. Deze opt-in-functionaliteit in de wetgeving voor inzet in scheepvaart maakte dit weliswaar mogelijk, maar door de omvang waarop dit plaatsvond schoot Nederland te kort op het behalen van nationale en Europese klimaatdoelen, die gebaseerd waren op de inzet van deze hernieuwbare energie op het Nederlands grondgebied. Min IenW en NEa pasten daarop de opt-in regeling aan door alleen nog geavanceerde biobrandstoffen (gemaakt van grondstoffen uit Annex IX-A van de RED) toe te laten.

Finco en GoodFuels menen dat met de introductie van een HBE-Zeevaart de marktontwikkeling en -innovatie van hernieuwbare brandstoffen in zeevaart beter geholpen is. Ze achten het bovendien van belang dat er een eigen bijmengverplichting voor zeevaart komt, zodat het totale volume van hernieuwbare energie in zowel de transportsegmenten op Nederlands grondgebied en in zeevaart groeien in plaats van alleen maar van en naar elkaar verschuiven.

De gehele brief is hier te lezen.

Scroll naar top