Nieuws / Opinie

mrt 11

Hernieuwbare Brandstoffen in de verkiezingsprogramma’s van zes politieke partijen

In doorrekening van de programma’s van zes politieke partijen door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat partijen nagenoeg allemaal, op GroenLinks en CDA na, de inzet van hernieuwbare brandstoffen willen ophogen voorbij wat er in het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken. In bijgaande overzicht zijn de plannen grafisch weergegeven. Verder valt op hoe er wel aandacht is voor luchtvaart (met name CDA), maar dat bij geen enkele partij zeevaart als optie op het netvlies lijkt te staan.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de leefomgevingseffecten van de verkiezingsprogramma’s van zes politieke partijen geanalyseerd. Het betreft de programma’s van CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie. Andere partijen hebben geen gegevens aangeleverd. Het volledige rapport van PBL is hier te downloaden.