okt 24

In Nederland is 56,4 % van de biobrandstoffen waste-based

2016_sgu_pdb_kerngrafieken-website-004De afgelopen jaren laten een overstap zien naar waste-based biobrandstoffen. 56,4% van de in Nederland ingezette biobrandstoffen in 2015 waren waste-based (berekend op basis van energie-inhoud). Dat betekent dat voor de productie van biodiesel voedselgewassen als grondstof in toenemende mate worden vervangen door afval als grondstof. Dat is een belangrijke ontwikkeling omdat daarmee indirecte negatieve effecten van de verbouwing van grondstoffen voor groene diesel worden voorkomen.

De introductie van 2e generatie bio-ethanol laat op zich wachten. Een belangrijke verklaring is dat de verwerking van waste-based grondstoffen voor groene diesel met dezelfde techniek plaats vindt. Bio-ethanol op basis van afvalstromen vraagt een andere voorbereidingstechniek. De technologie is beschikbaar, maar de relatief hoge kosten betekenen dat deze tweede generatie biobrandstof niet kan concurreren met andere biobrandstoffen.