CO2-balansen groengasketens

  CO2-balansen groengasketens – Vergisting en vergassing

  CE Delft
  2019

  CE Delft heeft in opdracht van Groengas Nederland de CO2-balansen van groengas ketens geanalyseerd en komt met up-to-date informatie. Uit de samenvatting van het rapport:

  De ‘well-to-usage’ broeikasgasemissiereducties van groengasketens in veelgebruikte bronnen zoals www.CO2emissiefactoren.nl zijn momenteel niet compleet, of gebaseerd op verouderde praktijkwaardes. Co-vergisting levert in die bron bijvoorbeeld een reductie van‘slechts’ 33% ten opzichte van de waarde voor aardgas in dezelfde lijst. De hedendaagse praktijk voor groengas is fundamenteel anders, zowel wat betreft vergistingsprocessen als wat betreft nieuwe processen zoals vergassing. Deze studie geeft weer een compleet en actueel beeld.

  De emissiereductie van vergistingsketens varieert van 50-80%, afhankelijk van feedstock en toepassing, zie Tabel 1. Wanneer conform de Europese RED-rekenmethodiek ook het effect van vermeden emissies uit mestopslag wordt meegerekend, ligt het CO2-eq.- emissiereductie-effect bij mestvergisting 183% punt hoger. Wanneer gebruik wordt gemaakt van CO2-vastlegging (CCS/CCU) stijgt dit tot 90-136%1. Ingeval daarnaast ook rekening wordt gehouden met de broeikasgasemissiereductie van bijproducten stijgt de range naar 149-223%2.

  De emissiereductie van vergassingsketens varieert van 75-97%, zie Tabel 1, waarbij de hoogst genoemde waarde geldt voor superkritische watervergassing3. Als ook bij de vergassingsketens gebruik wordt gemaakt van CO2-vastlegging (CCS/CCU) stijgt dit tot 121-160%.

  Het rapport is hier te downloaden.

  • Date 13/06/2019
  • Tags 2019, Climate, Emissions