CO2-emissions from International Shipping

  CO2-emissions from International Shipping

  2016
  UMAS

  Zonder wijziging in beleid neemt de CO2-uitstoot van de internationale scheepvaartsector verder toe. Er zijn decarbonisatie-routes voor de sector bekeken waarin de uitstoot in 2025 een piek bereikt, waarna vervolgens een daling inzet. De uitstoot kan verminderen met een mix van maatregelen op het gebied van energie-efficientie, inzet van alternatieve brandstoffen en het afkopen van CO2-emissies.

  Deze studie van UMAS aat zien dat in de meeste decarbonisatieroutes fossiele brandstoffen moeten worden vervangen door alternatieve brandstoffen, omdat de opbrengsten van maatregelen tot grotere energie-efficientie uiteindelijk niet voldoende zullen zijn. Het onderzoek laat zien dat inzet van biobrandstoffen en synthetishe hernieuwbare brandstoffen onvermijdelijk is. (vergelijk p. 52-53)

  De lange levensduur van schepen, vertraagt de introductie van nieuwe technieken. Drop-in biobrandstoffen voor bestaande motoren of retrofit-aanpakken zullen de snelste routes vormen naar decarbonisatie van het brandstofgebruik.

  Dit rapport over CO2-reductiemogelijkheden in de scheepvaart is opgesteld door een team van experts van adviesbureau UMAS, UCL Energy Institute and Lloyd’s register.

  U kun hier het rapport downloaden

  • Date 01/09/2017
  • Tags 2017, Emissions, Shipping