The Future of Trucks

  The Future of Trucks

  2017
  IEA

  2017_iea_future-of-trucks_cover-pageHet vrachtverkeer is bijna volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. Op brandstoffen voor personenauto’s na, levert het gebruik van fossiele brandstoffen door trucks wereldwijd de grootste vraag naar olie op. Globaal veroorzaakt het wegvervoer meer dan eenderde van de aan vervoer gerelateerde CO2-uitstoot. Bij uitblijven van sturing om de CO2-uitstoot te verminderen, zal de wereldwijde uitstoot van transport verder toenemen.

  Het Internationale Energie Agentschap (IEA) besteedt in het rapport “The Future of Trucks. Implications for energy and the environment” ook aandacht aan de ontwikkelingen met biobrandstoffen. Naast inzet biodiesel, HVO en biomethaan (groengas) ziet het technisch perspectief in verdere ontwikkelingen op ED95 ethanol, Biomas-to Liquid (BtL) fuels (via vergassing en pyrolyse) en P2X.  (p. 87)

  Het IEA onderscheidt drie aandachtsgebieden om het gebruik van biobrandstoffen in het zware wegverkeer te verhogen. Deze komen overeen met wat de werkgroep wegverkeer van het Platform ook benadrukt. Allereerst verkleinen van het prijsverschil met conventionele fossiele diesel. Ten tweede het creëren van vraag en als laatste zorgen voor een toenemende beschikbaarheid van biobrandstoffen. Het prijsverschil met fossiele diesel kan verminderen door fiscale prikkels in te voeren. Het beprijzen van de uitstoot van CO2 vergroot het concurrentievermogen van biobrandstofopties en zal aantoonbaar bijdragen een het verminderen van de CO2-uitstoot. (p. 92)

  Rapport downloaden? Klik hier.

  • Date 01/09/2017
  • Tags 2017, Engines, Fuels, Innovation, Road transport, Scenario-analysis