Lunchtalk – Plan Brandstoffen

  Lunchtalk – Plan B(randstoffen)

  10 december 2020 12:00 – 14:00
  online bijeenkomst PBD

  Nederland werkt hard aan emissieloos vervoer. Dat is een grote innovatie-opgave en betekent een transformatie naar elektrisch wegvervoer: een megaklus.

  Ondanks deze noodzakelijke inspanning blijft tot ten minste 2030 de klimaatuitstoot in vervoer te hoog om de reductiedoelen te halen. Dit komt door te hoge uitstoot in wegvervoer en in internationale sectoren als scheep- en luchtvaart.

  Er is nog een plan nodig. Een plan dat de klimaatimpact van de Brandstoffen omlaag brengt.
  Een plan om fossiele Brandstoffen te vervangen met hernieuwbare Brandstoffen, zoals duurzame Biobrandstoffen.
  Een plan dat snel en Betaalbaar, met gebruik van Bestaande middelen en infrastructuur de klimaatimpact vermindert.

  Dat alles noemen we Plan B(randstoffen).

  Informatie over het programma volgt binnenkort.

   

  • Date 08/10/2020
  • Tags AgendaPDB