Prognos – Status und Perspektiven flüssiger Energieträger in der Energiewende

  Status und Perspektiven flüssiger Energieträger in der Energiewende

  Prognos, Fraunhofer UMSICHT, DBFZ

  2018

  In een gezamenlijk onderzoek hebben Prognos, het Fraunhofer-instituut voor milieu-, veiligheid- en energietechniek (UMSICHT) en het Duitse biomassa-onderzoekscentrum DBFZ scenario’s verkend voor de stand van zaken en de perspectieven van vloeibare energiedragers in de ‘Energiewende” in Duitsland.

  Het rapport concludeert dat vloeibare brandstoffen een belangrijke rol zullen blijven spelen in de energietransitie, maar dat deze wel een low-carbon karakter zullen moeten hebben. Men verwacht op lange termijn – zichtjaar is 2050 – voornamelijk vloeibare brandstoffen geproduceerd op basis van hernieuwbare elektriciteit (power-to-liquid, ook wel e-fuels of solair fuels genoemd).

  Het rapport geeft een goed overzicht van de technologische ontwikkelingen en beschrijft diverse conversietechnologieën in detail. Daarnaast beschrijft het rapport een verkenning van biomassabeschikbaarheid in de Duitse context.

  Het rapport beschrijft de ontwikkelingen vanuit een eindgebruikers-perspectief.

  Het rapport in het Engels is hier te downloaden.

  • Date 07/09/2018
  • Tags 2018, Aviation, Market perspective, Road transport, Scenario-analysis, Shipping