Roland Berger_Integrated Fuels and Vehicles Roadmap 2030

 

Presentatie Integrated Fuels and Vehicles Roadmap 2030+

Arnoud van der Slot – Roland Berger

27 januari 2017

roland-berger-rapport-intergrated-fuels-and-vehicles-roadmapPresentatie Arnoud van der Slot van Roland Berger over de resultaten van het uitgebreide onderzoek ‘Integrated fuels and vehicles roadmap 2030+’ tijdens een bijeenkomst van de Werkgroep Wegverkeer van het Platform Duurzame Biobrandstoffen (27 januari 2017).

De studie onderzoekt kostenefficiënte opties om de CO2-doelstellingen voor de transportsector te realiseren tot 2030 en voor de periode tot 2050. De transportsector valt bijvoorbeeld onder de ‘non-ETS’ doelstellingen: 30% minder broeikasgasemissies in 2030 vergeleken met 2005.

De studie laat zien dat de inzet van duurzame biobrandstoffen op korte termijn de belangrijkste en meest kostenefficiënte oplossing vormt om CO2 in het wegtransport te reduceren. Ook concludeert het rapport dat vanaf 2030 opties waarin fossiele brandstoffen nog een rol spelen niet komen tot de benodigde reductie van broeikasgasemissies.

Het rapport is opgesteld voor een coalitie van brandstofleveranciers en autofabrikanten en bedoeld om het debat te informeren in de Europese Unie over hoe de CO2-uitstoot van de transportsector terug te brengen.

20170127_presentatie-roadmap-2030_pdb_2017jan27