Workshop Building a circular strategy for bio-feedstocks in NL

  Workshop Building a circular strategy for bio-feedstocks in NL

  Workshop
  28 mei 2020
  13:00-16:00
  Tolhuistuin, Amsterdam / Webinar *

  *) depending on government instructions regarding Corona virus

  Hoe gaan we voor de verschillende vraagmarkten voor Nederland voldoende biomassa mobiliseren die nodig is voor de zich ontwikkelende post-fossiele economie.

  Contracteren van biomassa is een van DE belangrijkste vragen in de markt.
  Dit Platform en Biobased Delta zien dat hier een grote inspanning op nodig zal zijn.
  Biomassabeschikbaarheid is theoretisch beschikbaar maar het vraagt actie om het beschikbaar maken.
  Met borgen van duurzaamheid en toepassen van ontwerpcriteria voor sterke, duurzame (ook sociaal) ketens, dus ook met inbegrip versterken biodiversiteit. (Zie ook notitie Platform op dit punt)

   

  In deze workshop staat het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie centraal met o.a. de volgende punten:
  a. In Nederland kan een aanpak zijn om de door de melkveesector beoogde verschuiving naar meer veevoer uit Nederland (extra actueel door de druk op stikstofdepositie) te onderzoeken hoe via cascaderen ook meer groene  koolstof valt te oogsten.
  b. Uiteraard is bovenstaande optie complementair aan opties die, via mainports, hun vertrekpunt kiezen in internationale handel. Cruciaal is dat a) elke bioregio de nutrientenkringloop sluit, zeker ook wat betreft de fosfaten en b) deze maximaal circulair inricht, met oog voor versterken van bodem en biodiversiteit en -ook essentieel- met mogelijkheden voor participatie van lokale gemeenschappen.

  Precieze programma is in ontwikkeling.

  Registration Workshop Building Circular Strategy for Biomass, May 28, 2020

  Dear Madam/Sir,

  Hereby I register for the Workshop Building Circular Strategy for Biomass, May 28, 2020 (13:00-16:00h).
  I will add the meeting to my agenda.

  meer lezen:

  • Date 01/01/2020
  • Tags AgendaPDB