Workshop RED-2 for dummies

  RED-2 for dummies

  Workshop door NEa, RVO en PDB
  6 februari 2019
  10:00-14:00

  Bovaghuis, Kosterijland 15, Bunnik

  Wat zijn de doelen voor hernieuwbare energie in EU28 per 2030? Wat wordt het aandeel hernieuwbare brandstoffen in transport? Welke brandstoffen en energiedragers worden gestimuleerd en welke niet? Welke drempelwaarde worden aangehouden voor het bepalen van de broeikasgasreducties?

  Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de workshop “RED-2 for Dummies”. De belangrijkste issues die staan beschreven in de Hernieuwbare Energie Richtlijn (RED2), die per 1 juli 2021 moet zijn vertaald in nationale wetgeving. Deze richtlijn ontwerpt het wettelijke landschap voor de periode 2021-2030.

  Het Platform Duurzame Biobrandstoffen organiseert deze workshop samen met de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor deze workshop via onderstaand aanmeldformulier.

  registratie workshop 'RED2 for dummies'

  Geachte heer, mevrouw,

  Hierbij meld ik me aan voor deelname aan de workshop 'RED2 for dummies' van 6 februari 2020 (10:00-14:00u).
  Bovaghuis, Kosterijland 15, Bunnik
  Ik zet de bijeenkomst zelf in mijn agenda

  • Date 13/12/2019
  • Tags AgendaPDB