170323_bijeenkomst werkgroep Grondstoffen, Duurzaamheid, Transparantie

  Bijeenkomst werkgroep ‘grondstoffen, duurzaamheid en transparantie’

  23 maart 2017, 9.30-12.00u

  Universiteit Utrecht

  Doel
  Het doel van de bijeenkomst is een verkenning van potentiële grondstoffen voor de productie van duurzame biobrandstoffen.
  De vraag is relevant welke grondstoffen een hoog CO2-reductiepotentieel opleveren als ze als biobrandstof worden ingezet, en hoe ongewenste indirecte effecten voorkomen kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst delen drie inleiders hun verhalen en inzichten

  1. Globiom-studie
   Carlo Hamelinck van Ecofys geeft een presentatie over de Globiom-studie, die een overzicht geeft van de ILUC-effecten van verschillende biobrandstoffen. Hamelinck, co-auteur, gaat in op de vraag: wat als de grondstoffenbasis voor biobrandstoffen er anders uit zou zien, heeft dat invloed op de indirecte effecten van biobrandstoffen? En hoe hoe is dan de CO2-prestatie
  2. Biomassa beschikbaarheid
   Ric Hoefnagels van Universiteit Utrecht (UU) gaat in op de potentieelschattingen voor de inzet van biomassa in Europa en Nederland voor energie en andere biobased toepassingen. Universiteit Utrecht voerde o.a. studies uit die als input dienden voor de voorstellen van de Europese Commissie voor de nieuwe Renewable Energy Directive. Daarbij onderzocht men de optimale en duurzame inzet van bioenergie voor de duurzame energiedoelstellingen voor Europa in 2030.De Universiteit Utrecht is in het IEA Bioenergy samenwerkingsverband taakleider op het onderwerp “sustainable biomass markets and international trade to support the biobased economy”.
   Voor TKI-BBE heeft Universiteit Utrecht, samen met LEI en Wageningen UR onderzocht wat het grootschalige gebruik van biomassa voor energie en materialen in 2030 in Nederland betekent voor banen, nationaal inkomen en welke milieu-impact dat heeft.
   Hoefnagels biedt inzichten voor de vraag hoe we de juiste grondstoffenbasis kunnen identificeren voor duurzame biobrandstoffenproductie in Nedeland.
  3. Visie Biomassa 2030
   Marten Hamelink van Ministerie van Economische Zaken licht in zijn presentatie de resultaten van een studie toe die het ministerie heeft laten uitvoeren om in beeld te krijgen hoe de biobased economie in Nederland in de komende jaren vorm kan krijgen en welke volumes aan duurzame grondstoffen daar voor nodig zijn.
  • Date 23/03/2017
  • Tags AgendaPAST