Bijeenkomst werkgroep wegverkeer

7 juli 2017, 14.00u

Rai Vereniging Amsterdam

Deze bijeenkomst is ter voorbereiding van een bijeenkomst die het Ministerie van I&M samen met Rijkswaterstaat en RVO organiseert over de uitvoering van de brandstofvisie en de Energieagenda.

Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord in Parijs geldt voor de mobiliteitssector een opgave om maar liefst 90% CO2-reductie te bereiken in 2050.

De Brandstofvisie ging nog uit van 60% in 2050. Aanscherpen van doelen en acties zijn daarmee nodig.

Na die bijeenkomst houdt het Platform Duurzame Biobrandstoffen ’s avonds een strategiesessie over de aanpak van het Platform.

Deze sessies zullen aanleiding geven om een vertaling te maken naar de acties en activiteiten van de werkgroep wegverkeer.

Het is de bedoeling om afspraken te maken over wat de werkgroep vindt dat er moet gebeuren het komende half jaar en daarna. Wat zijn bottlenecks, wat vindt de werkgroep dat er nodig is om schaalvergroting in productie en gebruik te krijgen en hoe gaan we die aanpakken.

Leden van de RAI Vereniging die wij binnen het platform vertegenwoordigen zijn hierbij als vanzelfsprekend ook uitgenodigd om hun inbreng te leveren.

Deze bijeenkomst is alleen voor leden.

Scroll naar top