180117_Kennissessie over low carbon opties voor duurzame mobiliteit

  Kennissessie over ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit

  17 januari 2018

  RVO, Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag

  Presentaties zijn beschikbaar – zie programmaoverzicht onder aan pagina

  Toelichting

  RVO en Platform Duurzame Biobrandstoffen nodigen u uit voor deze kennissessie over ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit. Deze zet nieuwe ontwikkelingen in motortechniek en biobrandstoffen op een rij voor beleidsmakers.

  Inzet van ‘Low Carbon’ brandstoffen is noodzakelijk voor het snel terugbrengen van de CO2-uitstoot van de Nederlandse transport- en mobiliteitssector. Tijdens deze bijeenkomst geeft Bart Somers, associate-professor TU Eindhoven, een toegankelijk overzicht van wat er reeds is bereikt in het terugbrengen van emissies door de motor en hoe de nieuwe ontwikkelingen eruitzien. Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot moet bovendien ook de ‘carbon intensiteit’ van de brandstoffen omlaag.

  De belangrijkste Low Carbon brandstofopties zijn:

  • Vloeibare en gasvormige biobrandstoffen
  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Hernieuwbare waterstof
  • Hernieuwbare ‘electrofuels’: Power-to-gas en power-to-vloeibare brandstof

  In deze sessie geven we een overzicht van de duurzame biobrandstoffen die nu verkrijgbaar zijn in de markt. Deze bieden de optie om op korte termijn de uitstoot te verminderen van voertuigen in het bestaande wagenpark met een brandstofmotor. De inzet van biobrandstoffen is cruciaal voor het reduceren van de carbon footprint van de energie-intensieve sectoren zwaarwegvervoer, maritieme sector en luchtvaart. Dit zijn sectoren die voorlopig weinig andere opties hebben.

  Op dit moment is verplicht bijmengen van biobrandstoffen in de fossiele brandstoffen verkrijgbaar aan de pomp de praktijk. Voor een transitie zullen hogere blends nodig zijn. Deze sessie geeft een overzicht van welke blends in bestaande motoren kunnen worden toegepast en welke een motoraanpassing nodig hebben. Verder krijgt u inzicht welke CO2-besparing deze blends opleveren tegen welke (ingeschatte) kosten.

  Programma 
  13.30 uur – inloop met koffie en thee

  14.00 – 16.00 uur

  • Welkom en introductie door de voorzitter Jeroen Bremmer, RVO. Presentatie: PDF en PPS-bestand
  • Geert van Grootveld – Min IenM, Zero CO2 emission, terugkoppeling van FEV congres Aken, november 2017. Presentatie: PDF en PPS-bestand
  • Bart Somers TU Eindhoven, Ontwikkelingen in het terugbrengen van emissies van verbrandingsmotoren. Presentatie: PDF en PPS-bestand
  • Jaap Tuinstra, Pon Groep, Ontwikkelingen in motortechniek en de belangrijkste low carbon brandstoffen toegelicht vanuit het perspectief van de motorfabrikant. Presentatie: PDF en PPS-bestand
  • Eric van den Heuvel, directeur Platform Duurzame Biobrandstoffen presenteert factsheet met overzicht duurzame biobrandstoffen . Presentatie: PDF en PPS-bestand
  • Discussie en afsluiting
  • Date 17/01/2018
  • Tags AgendaPAST