181017_Workshop Exploration to Increase Sustainable Biomass

  Uitnodiging voor bijeenkomst

  “Mobilizing Sustainable Biomass chains for the Dutch context”

  17 oktober 2017 15.00 – 17.00

  Springhouse, Amsterdam

  * bekijk Live-blog pagina voor nieuwe uploads *

  Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt het Platform Duurzame Biobrandstoffen u uit om deel te nemen aan een interactieve workshop over het mobiliseren van duurzame biomassa voor de Nederlandse context (grotere biomassa behoefte voor o.a. energie, materialen en groene chemie)

  Op deze middag maakt u kennis met inzichten en adviezen over wat belangrijke duurzame biomassaketens zijn en hoe deze, onder de conditie van duurzame productie en met het vermijden van ongewenste effecten, voor Nederland beschikbaar te maken.

  De bijeenkomst is een onderdeel van een twee-daagse workshop waarin sector en experts gezamenlijk werken aan voorstellen voor de sector hoe productie en aanvoer van duurzaam geproduceerde natuurlijke grondstoffen te vergroten.

  Vergroten van de bio-based en biobrandstofsector kan alleen met duurzaam geproduceerde biomassa. Voor biomassa-productie is de sector zeer afhankelijk van een duurzame bos- en landbouwpraktijk. Zeker ook omdat de rest- en residuestromen in bos en landbouw belangrijke grondstoffen opleveren voor biobrandstoffen.

  In de workshop benaderen we het vraagstuk van grondstoffenmobilisatie vanuit het perspectief van een toekomstige biobased samenleving waarin niet of nauwelijks meer op fossiele grondstoffen kan worden teruggevallen. Het circulair maken van grondstoffengebruik is hierin een essentiële ontwerp-parameter. Andere condities betreffen duurzame productie en het vermijden van nadelige effecten, zoals indirecte veranderingen van grondgebruik.

  Het Platform beschouwt deze onderwerpen als ontwerpparameters, die centraal staan in deze verkenning naar duurzame natuurlijke grondstoffenketens.

  Lees hierover ook de Aanvullende notitie over duurzaamheidsaspecten biobrandstoffen (4 juli 2018)

  Meld u aan door hieronder uw naam en e-mailadres in te vullen en klik vervolgens op ‘versturen’:

   aanmelden bijwonen presentatiesessie 17 oktober

   Geachte heer, mevrouw,
   Hierbij meld ik me aan voor de presentatiesessie op 17 oktober over "Mobilizing Sustainable Biomass chains for the Dutch context"

   .

    

   • Date 17/10/2018
   • Tags AgendaPAST