ALV / General Assembly PDB

  PDB Algemene Leden Vergadering / General Assembly

  25 November 2019
  12:00 – 14:30
  Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam

  Het Platform Duurzame Biobrandstoffen houdt op 25 november zijn najaar-ALV.
  Deze is alleen toegankelijk voor Platform-leden.

  Aansluitend aan de ALV wordt een openbaar seminar gehouden.
  Dit is wel toegankelijk voor externe deelnemers.
  Voor programma en aanmelding zie hier.

  • Date 25/11/2019
  • Tags AgendaPAST