Bio-Scope – Toepassingen en beschikbaarheid van duurzame biomassa

2020
CE Delft

CE Delft heeft voor PBL een rapport opgesteld over de toepassingen en beschikbaarheid van duurzame biomassa, als onderdeel van de rapportage aan de SER die een advies opstelt over het duurzaamheidskader van biomassa. Uit de samenvatting:

Introductie

In het Klimaatakkoord staat dat het kabinet ervan overtuigd is dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van de economie en het realiseren van de klimaatopgave, maar alleen als deze biomassa ook echt duurzaam is.
Om dit laatste te faciliteren wil het kabinet een integraal duurzaamheidskader opstellen dat in principe van toepassing is op alle biomassa en alle toepassingen. Dit rapport is onderdeel van het traject richting dat integraal duurzaamheidskader. De twee andere onderdelen zijn de rapportage van een parallel uitgevoerde Joint Fact Finding studie (2020), en de rapportage over duurzaamheidscriteria (RH DHV, 2020).

Zoals in de rapportage van de Joint Fact Finding studie uitgebreid is geanalyseerd is er geen eend􏰁idige defini􏰂ie 􏰃a􏰂 􏰄d􏰁􏰁􏰅􏰆ame bioma􏰇􏰇a􏰈 􏰉􏰅ecie􏰇 i􏰇, ook niet in de wetenschap.
Er bestaan verschillende zienswijzes. Studies naar beschikbaarheid van duurzame biomassa hanteren veelal verschillende criteria, soms ook gekoppeld aan de toepassingen van de biomassa. We zijn ons hier terdege van bewust. Daarom zetten we in deze studie de term 􏰄d􏰁􏰁􏰅􏰆ame bioma􏰇􏰇a􏰈 steeds tussen aanhalingstekens, dit om duidelijk te maken dat we expliciet noch impliciet hebben gekozen voor één bepaalde zienswijze.

Scope en aanpak

De scope van dit rapport, over beschikbaarheid en toepassingen van 􏰄duurzame biomassa􏰈 in de zichtjaren 2030 en 2050, is breed (zie Figuur 1). De studie omvat de toepassing van biomassa voor materialen zoals bijvoorbeeld hout voor de bouw, voor feedstock voor de chemische industrie, voor energie en brandstoffen, en voor toepassing in de landbouw als grondverbeteraar. De cijfers tonen de behoefte in Nederland. Met daarbij de kanttekening dat deze cijfers niet zijn gecorrigeeerd voor eventuele export van het eindproduct (bijvoorbeeld in het geval van feedstock voor de chemische industrie in Nederland) of als bunkerbrandstoffen worden ingezet voor internationale scheepvaart en luchtvaart.

Aan de beschikbaarheidszijde omvat de scope biomassa uit landbouwstromen en bosbouw- stromen. Met daarbinnen onderscheid naar productiestroom en naar primaire, secundaire en tertiaire reststroom.

  • 􏰊  productiestromen zijn het beoogd product van landbouw of bosbouw;
  • 􏰊  primaire reststromen zijn stromen die bij de productie vrijkomen op de akker of in het bos;
  • 􏰊  secundaire reststromen zijn stromen die vrijkomen bij de verwerking;
  • 􏰊  tertiaire reststromen zijn stromen die vrijkomen na gebruik.
    Ook is gekeken naar de beschikbaarheid van aquatische biomassa (macro-alg, of 􏰄􏰆ee􏰃ie􏰅􏰈), echter de beschikbare literatuur bevat geen kwantificering die voor deze studie bruikbaar bleek. De cijfers tonen de beschikbaarheid van Nederlandse stromen, van de EU28 en mondiaal. Bij mondiale beschikbaarheid is ook een verdeling gemaakt naar mondiale 􏰅egio􏰈􏰇.

Dit rapport is onderdeel van de PBL-rapportage over Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden voor duurzame biomassa. Lees het rapport hier. Zie het nieuwsitem hier. Zie de reactie van het Platform op de PBL rapportage hier.

Scroll naar top