Sustainable and optimal use of biomass for energy in the EU beyond 2020 (BioSustain)

2017
PWC, Vito, TU Wien, Universiteit Utrecht, Rütter Soceco, Infro

In 2015 en 2016 onderzocht een consortium onder leiding van PWC (Italie) en Vito (Belgie) de mogelijkheden van duurzaam en optimaal gebruik van biomassa voor energie in de EU, voor de periode na 2020. Voor de Europese Commissie was dit een van de rapporten die dienden als input voor de Impact Assessment voor het RED-2 voorstel.

Het eindrapport is hier te downloaden.  Er is ook een uitgebreid Annexen-rapport: hier te downloaden.

De opdracht van BioSustain is als volgt geformuleerd: “The BioSustain project (‘Sustainable and optimal use of biomass for energy in the EU beyond 2020 – An Impact Assessment’) aimed to assess the environmental, economic and social impacts of plausible policy options to ensure the sustainable production and use of bioenergy in the EU beyond 2020, in respect to the increasing demand for biomass within the bioenergy sector and in other sectors like material use and biochemistry.

To this purpose, the consortium developed realistic 2030 biomass supply scenarios building on a review of the sustainable biomass potentials from agriculture and forests that could be available for the EU, through domestic sustainable production or international markets. The review of biomass [..] builds on the methodological framework developed in the Biomass Energy Europe (BEE) project and extends this with new studies and insights.

Secondly, the consortium developed realistic 2030 EU biomass consumption scenarios, not only for energy but also for other sectors of the biobased economy (material use and biochemistry). Potential competition for the biomass resources within the bioenergy sector and with other sectors has been addressed.

To ensure a sustainable production and use of bioenergy in the EU, the consortium reviewed existing risks related to biomass use post-2020, review relevant EU/MS measures related to biomass sustainability, assess the impacts of further development of possible mitigation options at EU level (particularly administrative costs for bioenergy operators and public authorities), and evaluate them against the principles of subsidiarity and proportionality.”

In het eindrapport worden de policy options die zijn doorgerekend beschreven. Daaruit blijkt dat in alle policy options het aandeel van biomassa in hernieuwbare energie richting 2030 afneemt ten faveure van zon- en windenergie. In 2030 is de consumptie van bioenergie wel hoger dan de huidige consumptie. Net als momenteel is in 2030 het overgrote deel van biomassa (ca. 90-95%) afkomstig uit  Europese landen.De analyses naar mogelijke duurzame mobilisatiestrategieën laten zien dat er voldoende potentieel biomassa(residuen) in de landbouw-, bosbouw-, en afvalsector voorhanden is voor inzet in de  energiesector (vooral warmte en transport, en in mindere mate elektriciteit). Hierbij is rekening gehouden met afzet in andere, niet-energiemarkten.  Mobilisatie vindt echter niet vanzelf plaats, maar zal georganiseerd moeten worden en vereist duurzame certificering en controle.

Sustainable and Optimal use of biomass for energy in the EU beyond 2020:

Scroll naar top