Circulaire Economie in kaart

  Circulaire Economie in kaart

  2019
  PBL

  De Nederlandse economie telt zo’n 85.000 circulaire activiteiten die werk bieden aan circa 420.000 mensen. Circulariteit heeft daarmee een plek veroverd in de Nederlandse economie. Maar er is nog geen zicht op de door het kabinet beoogde versnelde overgang naar een volwaardige circulaire economie. Hiervoor zijn veel meer nieuwe circulaire initiatieven nodig dan de ca 1.500 die nu in kaart zijn gebracht. Een artikel in NRC van 18 januari 2019 beschrijft dat vaste gewoontes de overgang naar een circulaire economie afremmen. NRC vervolgt: “Het vorige kabinet heeft daarom de ambitie gesteld in 2030 de helft minder grondstoffen te gebruiken dan in 2016. In 2050 moet de economie volledig circulair zijn. Dat betekent dat de economie volledig gebaseerd is op herbruikbare producten.”

  PBL concludeert in het rapport ‘Circulaire Economie in kaart’ dat nieuwe circulaire initiatieven nog moeilijk doorbreken vanwege hardnekkige normen en gewoonten, onvoldoende beprijzing van milieugebruik, en wringende wet- en regelgeving. De overheid kan de overgang naar een circulaire economie versnellen door – naast recycling – meer in te zetten op het repareren, delen, leasen of circulair ontwerpen van producten – om zo het grondstofgebruik in Nederland drastisch te verminderen. Met deze inventarisatie brengt het PBL voor het eerst in de volle breedte de circulaire activiteiten in de Nederlandse economie in beeld. Ook analyseert het PBL welke belemmeringen de overgang naar een circulaire economie in de weg staan en welke vervolgstappen de overheid kan zetten om deze overgang te versnellen. PBL concludeert ook dat innovatie cruciaal is voor verandering richting circulaire economie.

  Meer informatie op website van PBL.

   

  • Date 24/01/2019
  • Tags 2019, Bioeconomy, Circular economy, Sustainability