Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens

2019

De Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen slaan de handen ineen voor verduurzaming van de scheepvaart. De partijen hebben 11 juni 2019 met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een Green Deal gesloten met vele tientallen acties om de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

In de Green Deal, waarbij ook de ministeries van Economische Zaken en Defensie zijn betrokken, hebben de partijen ambitieuze doestellingen opgenomen voor de zee- en de binnenvaart. De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. Voor de zeevaart leggen de partijen in Nederland de lat hoger dan de mondiale afspraken. Ze willen in 2050 dat de zeevaart 70 procent minder uitstoot. Mondiaal is de doelstelling 50 procent.

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen is een van de ondertekenaars van de Green Deal. Minister Van Nieuwenhuizen heeft bij de ondertekening herhaaldelijk de rol van biobrandstoffen in zeevaart en binnenvaart onder de aandacht gebracht: “Papier is geduldig. Maar klimaat niet. Het is nodig te investeren in groene technieken die haalbaar en betaalbaar zijn.”

Het Platform heeft in de Green Deal naar voren gebracht dat Nederland de grootste brandstoffenleverancier is voor scheepvaart in Europa en dat dit kansen biedt om deze positie te benutten om koploper te worden in productie en levering van hernieuwbare en low-carbon energiedragers. Daarnaast ondersteunt het Platform het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) met inbrengen van kennis en kunde omtrent inzet hernieuwbare brandstoffen in de binnenvaart en heeft het Platform zich gecommitteerd om de kennisbasis voor de inzet van hernieuwbare brandstoffen in de zeevaart verder te ontwikkelen.

Meer informatie:

Scroll naar top