Hernieuwbare Energie Richtlijn 2

Europese Unie
2018

Op 11 december 2018 heeft de Europese Unie de Richtlijn hernieuwbare energie voor de periode 2021-2030 gepubliceerd. Hierin staan onder andere de doelstelling voor het aandeel hernieuwbare energie in finaal eindgebruik (ten minste 32%) vermeld en ook het aandeel hernieuwbare energie in transport (ten minste 14%).

Bij het transportdeel zijn veel specifieke doelstellingen geformuleerd, zoals een limiet op de inzet van biobrandstoffen afkomstig van voedsel/veevoergewassen, een limiet op biobrandstoffen uit gebruikt frituur vet en dierlijke vetten. De nieuwe richtlijn zet sterk in op de uitbreiding van geavanceerde biobrandstoffen gemaakt van afval- en reststromen (zoals genoemd in Annex IX-A van de richtlijn). Daarnaast stuurt de richtlijn op de innovaties van ‘hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong’ (brandstoffen gemaakt met behulp van afgevangen CO2 en hernieuwbare elektriciteit. Tenslotte wordt ook een belangrijke bijdrage verwacht van elektriciteit in mobiliteit.

De richtlijn wordt momenteel door lidstaten vertaald naar nationale wetgeving. Dit moet voor juli 2021 zijn ingesteld.

De Richtlijn is hier te downloaden.
The English version can be found here.

Verdere informatie is te vonden op de website van de Europese Commissie.

Scroll naar top