Keuzes in kaart 2022-2025

Centraal PlanBureau
2021

Het Centraal Planbureau heeft zojuist de resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van tien politieke partijen gepubliceerd. ‘Keuzes in Kaart 2022-2025’ biedt een overzicht van de budgettaire en de economische gevolgen van de beleidskeuzes van de partijen. De doorrekening is gericht op budgettaire gevolgen en economische effecten op middellange en lange termijn, het is geen analyse van brede welvaart. Het betreft een doorrekening van de macro-economische gevolgen van beleid, dat is slechts één aspect van een bredere welvaartsafweging. Bij elkaar zijn voor de tien partijen bijna 2000 maatregelen doorgerekend.

De volledige publicatie vindt u hier.

meer informatie is te vinden op de site van CPB.

Scroll naar top