Klimaat- en Energieverkenning 2020

PBL, RIVM, CBS, TNO, RVO
2020

Jaarlijks brengt PBL de Klimaat- en energieverkenning uit.

Het rapport is hier te downloaden. Meer informatie is te vinden op de website van PBL.

Het Platform heeft een nieuwsitem aan het mobiliteitshoofdstuk in het rapport gewijd. Dit item is hier te vinden.

Scroll naar top