Nederland Broeit: 49%?
Circulair Congres
8 mei 2019, 9:30-17:00
Antropia, Driebergen

Over 11 jaar moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% zijn gedaald. Grote vraag: (hoe) gaan we dat halen? En hoe kan biomassa daar een bijdrage aan leveren? Welke kansen biedt dit het bedrijfsleven?

In de tweede editie van het Circulair Congres praten beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers u, onder leiding van dagvoorzitter Remco de Boer u bij over ambities, ontwikkelingen en mogelijkheden. Uiteraard met voldoende ruimte om uw netwerk uit te breiden!

In de parallelsessies gaan onderzoekers en ondernemers in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van toepassingsmogelijkheden van verschillende circulaire grondstoffen en de ontwikkelingen op verschillende markten.

Het programma vindt u op www.biobasedeconomy.nl.

Aanmelden kan hier. Deelname is gratis.

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen is op verschillende momenten in het programma betrokken, o.a.:

  • met een pitch tijdens het programma-onderdeel: “Wat gebeurt er nu? Innovatieve projecten en producten die nu of binnenkort bijdragen aan een emissiereductie van broeikasgassen.” (start 10u20)
  • tijdens een Forumdiscussie. “Wat zijn de concrete resultaten vanuit de innovatietafels? Remco de Boer ondervraagt de betrokkenen.” (start 11u20)
  • tijdens de parallelle sessie “Wat speelt er op de verschillende deelmarkten?” gaan Loes Knotter (PDB) en Gerlinde van Vilsteren (Wageningen UR) in op: “Biofuels en HCA. Zonder medewerkers geen biofuels. Hoe komen we aan genoeg arbeidskrachten?” (start 14u00)

 

Scroll naar top