Netwerkbijeenkomst Energie voor Vervoer

  Netwerkbijeenkomst Energie voor Vervoer:
  Samenwerken aan vergroening vervoer

  28 oktober 2019
  13:00-17:30u
  Nederlandse Emissieautoriteit
  Prinsessegracht 26, Den Haag

  Op maandag 28 oktober organiseerde NEa de jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Centraal stonden de kansen en uitdagingen voor de transport- en mobiliteitsector om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen.

  Aanwezigen werden uitgenodigd vragen te stellen aan gastspreker staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Daarna waren er twee panelsessies: het eerste panel ging in op het versterken van het vertrouwen in de systematiek van certificering in de sector. Het tweede panel besprak welke maatregelen op de korte en lange termijn nodig om het vervoer in Nederland versneld te vergroenen? Eric van den Heuvel van het Platform Duurzame Biobrandstoffen pleitte voor een limiet op de inzet van fossiele brandstoffen om daarmee alle innovatiekracht op de diverse hernieuwbare opties te sturen. Het pleidooi is hier te lezen.

  NEa heeft een verslag van de bijeenkomst gepubliceerd: zie hier.

  Programma

  Dagvoorzitter: Mark Bressers, directeur Nederlandse Emissieautoriteit
  13.00-13.30 inloop/ ontvangst
  13.30-13.35 welkom door Dorette Corbey, voorzitter bestuur Nederlandse Emissieautoriteit
  13.35-14.00 Stientje van Veldhoven, staatssecretaris Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
  14.00-14.50 paneldiscussie ‘versterken van vertrouwen’ met sprekers:

  • Frank Bergmans, MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten
  • Barend van Kooten, Den Hartog b.v.
  • Pauline den Ambtman, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

  14.50-15.15 korte pauze
  15.15-16.05 paneldiscussie ‘versnelling van vergroening vervoer 2030’ met sprekers:

  16.05-16.15 afsluiting door Dorette Corbey
  16.15-17.30 netwerkgelegenheid met hapje en drankje

  Dagvoorzitter: Mark Bressers, directeur Nederlandse Emissieautoriteit

  Verslag

  Het verslag van de netwerkbijeenkomst Energie voor Vervoer kunt u hier vinden.

  Hier kunt u overige informatie lezen over hernieuwbare energie in vervoer op de site van de Nederlandse Emissieautoriteit.

  • Date 28/10/2019
  • Tags AgendaPAST