Panorama Groen Gas 2021

New Energy Coalition
2021

Het Panorama Groen Gas is een rapport over de huidige productie, technologie, handel en transport van groen gas. Duurzaam gas wordt in steeds bredere kring gezien als een onmisbaar onderdeel van de energiemix van de toekomst. De nadruk van deze publicatie ligt op wat er nu aan beproefde productiemethoden in Nederland voorhanden is. De uitgave biedt investeerders, beleidsmakers en vergunningverleners een actueel en gedetailleerd overzicht van de sector en gaat in op de subsidievoorwaarden en regelgeving rond dit thema.

Panorama Groen Gas is een initiatief van organisaties en bedrijven die in diverse capaciteiten actief zijn in de groengas sector. Deze zijn onder andere: de Vereniging Groen Gas Producenten, de Biogas Branche Organisatie, Groen Gas Nederland, GasTerra, de Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten en Nederland (KVGN), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de New Energy coalition.

Inhoudelijk volgt de publicatie de volledige waardeketen van groen gas: de verwerkte grondstoffen, toegepaste productietechnieken, de typen installaties die in gebruik zijn, productiediversiteit, producenten en het transport en de distributie van groen gas. Ook de regelgeving, richtlijken en kwaliteitseisen van groen gas komen uitvoerig aan bod, inclusief de subsidiemogelijkheden en -voorwaarden. In aparte hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de financieel-economische aspected van groengas productie, het toezichtregime en de verschillende toezichthouders waarmee producenten te maken krijgen.

De volledige publicatie vindt u hier.

meer informatie kunt u vinden op de website van Groengas Nederland.

Scroll naar top