Effecten Ontwerp Klimaatakkoord

2019
PBL

PBL publiceerde 13 maart 2019 haar doorrekeningen van het Klimaatakkoord. PBL concludeert dat grote stappen mogelijk zijn, maar dat nog veel werk aan de winkel om voldoende CO-emissiereductie te waarborgen en op het beoogde doel van 2030 (-49% tov 1990) uit te komen.

Ook CPB kwam met een doorrekening.

Meer informatie is te vinden op de site van PBL en CPB.

Het PBL rapport is hier te vinden.

De CBS rapporten (doorrekening en methodologische verantwoording) kunt u via de links downloaden

Scroll naar top