Transitiepad hernieuwbare brandstoffen in Brandstofvisie 2.0

  Transitiepad hernieuwbare brandstoffen in Brandstofvisie 2.0

  bijeenkomst Werkgroep wegverkeer en Ministerie van IenW
  13 februari 2020
  10:00 – 12:00

  kantoor studio Gear Up/Platform Duurzame Biobrandstoffen, Johann Siegerstraat 20, Amsterdam


  DEZE BIJEENKOMST IS ALLEEN VOOR LEDEN VAN HET PLATFORM


  Na de Visie op een Duurzame Brandstoffenmix uit 2014, als onderdeel van het SER Energieakkoord, heeft de ontwikkeling van een nieuwe brandstofvisie even stilgelegen. Her ministerie van IenW heeft deze inmiddels verder uitgewerkt, mede ook op basis van de input die bij betrokken organisaties is opgehaald (zoals bij de bijeenkomst van april van de werkgroep wegverkeer. Het ontwerp-Brandstofvisie 2.0 neemt transitiepaden als uitgangspunt en daarin spelen de hernieuwbare brandstoffen een grot rol. Het ministerie licht dit toe.

  Deze bijeenkomst van de werkgroep wegverkeer gaat over het transitiepad tot 2050 voor hernieuwbare brandstoffen voor wegverkeer in de Brandstofvisie 2.0. Katinka Regtien van Min IenW licht de huidige punten toe. Verder zal besproken worden  wat er nodig is aan ondersteunende ontwikkeling naar 2030 toe en post 2030. Verdere vragen die aan de orde kunnen komen:Voor een deel bepaalt de jaarverplichting de groei van het volume en toepassing in wegverkeer. De volumes zullen moeten gaan groeien. Waar moeten we de komende tijd rekening meehouden? Hoe moet de sector zich gaan voorbereiden op post-2030. Wat is de kennis- en innovatieagenda?

  Onderwerpen van de bijeenkomst

  De internationale agenda
  • voertuignormen + evaluatie 2023
  • verruiming inzet hernieuwbaar voorbij de huidige brandstofspecificaties
  • accijnstarieven op basis van energiedichtheid ipv volume
  • RED 3 of anders (zoals limiet op fossiel)
  • FQD en ETS
  • Effort Sharing Regulation

  De prijsagenda

  • Accijnstarief onderscheid tussen fossiel en hernieuwbaar

  Innovatieagenda

  • Bij hogere blends in de markt: wat zijn de specifieke kennis en innovatievragen om op voor te bereiden.
  • Date 13/02/2020
  • Tags AgendaPAST