Second Generation Biofuel Markets – state of play, trade and developing country perspectives

2016
UNCTAD

De United Nations Conference on trade and development (UNCTAD) bracht in 2009 het eerste biofuel-rapport uit waarin de stand van zaken van biobrandstoffen vanuit het perspectief van ontwikkelingslanden werd beschreven: perspectiefvol, maar nog redelijk ver van marktintroductie. Met de onderschrijving van de Sustainable Development Goals, in 2015, zetten veel landen stappen naar een meer milieu-gebalanceerde toekomst. Na de ondertekening van het Klimaatakkoord in Parijs, breiden landen hun beleid meer en meer uit naar het bereiken van een low-carbon economie. In het tweede stand-van zaken-biofuel-rapport beschrijven de auteurs de ontwikkelingen en doorbraken van nieuwe conversietechnologieen voor de productie van biobrandstoffen. Voor ontwikkelingslanden biedt dit nieuwe marktkansen maar ook vragen over het in te zetten beleid om op zorgvuldige en duurzame wijze het gebruik van biomassa te vergroten, nu deze grondstoffen in meerdere markten gebruikt kan worden om fossiele grondstoffen te vervangen. Het rapport onderzoekt hoe deze kansen kunnen worden’gekapitaliseerd’. Sommige landen overwegen om bij deze nieuwe biobrandstofproductie-ontwikkelingen aan te sluiten door grondstoffen te produceren en daarmee hun landbouwsector te versterken. Het rapport geeft een overzicht van de internationale  ontwikkelingen van met name ligno-cellulose ethanol, naast een overzicht van recente beleidslessen die getrokken kunnen worden van initiatieven wereldwijd. hiermee kunnen zowel beleidsmakers als initiatiefnemers een goed macro-economisch overzicht krijgen, aldus de auteurs.

Het rapport is hier te downloaden.

 

Scroll naar top