Alternative Fuels, the way forward

2017
Volvo Trucks

Volvo Trucks heeft de ontwikkelingen van verschillende alternative brandstoffen onderzocht en geëvalueerd hoe die in hun trucks toe te passen zijn. Uit de evaluatie komen vier brandstoffen die Volvo Trucks het meest belovend vindt vanuit haar perspectief (tekst uit document van Volvo Trucks):

  1. HVO is eenvoudig te gebruiken in de bestaande infrastructuur en motoren. Met dierlijk vet als grondstof heeft HVO een goed potentieel om klimaatverandering tegen te gaan.
  2. Elektriciteit heeft een hoge efficiëntie en een lage milieu-impact. Het is het meest geschikt voor toepassing in stedelijke omgeving. Dynamisch laden is nodig voor transport over langere afstanden.
  3. DME is een belangrijke langstermijnkandidaat met lage klimaatimpact een efficientievoordelen. DME is een vervanger voor diesel, gemaakt van methanol.
  4. Methaan (aardgas en bij voorkeur op basis van biogas) is op veel plekken beschikbaar en al een beschikbaar alternatief voor toepassing in een stedelijke omgeving. Vloeibaar gemaakt methaan is geschikte voor langere transportafstanden.”

Het rapport van Volvo Trucks kunt u hier downloaden.

Scroll naar top