Voortgangsrapport 2020 t.b.v. DKTI-Transport-regeling

Platform Duurzame Biobrandstoffen
2021

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen ontvangt uit de DKTI-Transportregeling uit 2019 subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor haar activiteiten als innovatiecluster. De DKTi-subsidie bedraagt 50% van de operationele kosten. De overige kosten worden gedekt door de contributieinkomsten van leden en bijdragen van partners van het Platform. zie meer over het platform hier.

Het Platform rapporteert jaarlijks haar activiteiten.

In bijgaand rapport is verslag gedaan van de activiteiten in 2020 door het Platform.

Scroll naar top