Workshop RED-2 for dummies

  RED-2 for dummies

  *** Presentaties nu beschikbaar ***

  Workshop door NEa, RVO en PDB
  6 februari 2019
  10:00-14:00

  Bovaghuis, Kosterijland 15, Bunnik

  Hoe is hernieuwbare energie voor transport in te boeken in Nederland? Welke duurzaamheidsinformatie moet worden aangeleverd? Wat zijn de doelen voor hernieuwbare energie in EU28 per 2030? Wat wordt het aandeel hernieuwbare brandstoffen in transport? Welke brandstoffen en energiedragers worden gestimuleerd en welke niet? Welke drempelwaarde worden aangehouden voor het bepalen van de broeikasgasreducties? Hoe wordt de Broeikasreductie over de keten berekend?  Hoe werkt massabalans? En hoe komt de prijs voor een HBE tot stand?

  Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de workshop “RED-2 for Dummies”. De belangrijkste issues die staan beschreven in de Hernieuwbare Energie Richtlijn (RED2), die per 1 juli 2021 moet zijn vertaald in nationale wetgeving. Deze richtlijn ontwerpt het wettelijke landschap voor de periode 2021-2030.

  Het Platform Duurzame Biobrandstoffen organiseert deze workshop samen met de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

  Programma en presentaties:

  • Date 06/02/2020
  • Tags AgendaPAST